Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Nynäshamns kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SN
    Sorundanet Nynäshamns kommunparti
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMPP(N)SSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Omvandla kalkbrottet i Stora Vika till ett natur- och friluftsreservat
50%
PP(N)
V
MP
C
L
KD
SD
S
M
SN
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Omlasta gods till pråmar i Norvik för vidare transport till Södertälje hamn, så att väg 225 avlastas från tung trafik
50%
V
MP
C
L
KD
SD
M
PP(N)
S
SN
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
PP(N)
L
KD
SD
S
M
V
MP
C
SN
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
PP(N)
V
MP
L
S
KD
SD
M
C
SN
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
KD
SD
M
PP(N)
V
L
S
MP
SN
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
PP(N)
MP
C
KD
SD
S
V
L
M
SN
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
PP(N)
V
MP
C
L
KD
S
SN
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
PP(N)
C
L
KD
SD
S
M
V
MP
SN
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
C
SD
M
PP(N)
V
MP
L
KD
S
SN
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
PP(N)
V
MP
S
C
L
KD
SD
M
SN
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
PP(N)
V
MP
SD
S
C
SN
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
PP(N)
L
KD
SD
S
M
SN
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
KD
M
PP(N)
V
MP
SD
S
SN
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
PP(N)
S
V
C
L
KD
SD
M
MP
SN
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
L
KD
SD
S
M
V
MP
PP(N)
SN
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
PP(N)
V
MP
S
C
L
KD
SD
M
SN
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
PP(N)
MP
SD
V
L
KD
S
M
C
SN
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
KD

Skola och utbildning

M
S
SD
KD
L
C
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

PP(N)

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
L
PP(N)

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
SD
KD
L
C
V
PP(N)

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?

Avveckla alla modulbostäder för nyanlända

SD

Inför ett särskilt utskott i kommunen som ska jobba med miljöfrågor

MP

Avveckla alla förskolor i baracker och bygg i riktiga lokaler istället

M
SD
KD
C
V
PP(N)

Bygg ett äldreboende i Järnvägsparken

M
SD
KD
C
PP(N)

Bygg en scen i Svandammsparken för att utveckla kulturlivet

M

Bygg fler gång- och cykelvägar

KD
L
C
MP
V
PP(N)

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Nynäshamns kommun är viktigast?

Kommunalanställda ska få vidareutbilda sig med lön

S
C

Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter

C
MP
V

Satsa mer pengar på LSS

S
SD
L

Alla skolelever ska ha rätt att gå på teater två gånger per termin

L

Minska gruppstorleken i förskolan

M
SD
KD
MP
V
PP(N)

Höj lärarlönerna för att göra kommunen mer attraktiv att jobba i

KD
L
C
PP(N)

Anställ fler i hemtjänsten

S
SD
KD
MP
V
PP(N)