Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Norrtälje kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMROOPSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg 1000 nya bostäder per år i Norrtälje
50%
KD
V
MP
L
C
SD
M
S
ROOP
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Starta ett särskilt turist- och näringslivsutskott i Norrtälje kommun
50%
V
L
SD
S
C
M
MP
KD
ROOP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
M
S
V
MP
C
ROOP
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
C
S
SD
M
KD
ROOP
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
V
MP
L
C
S
ROOP
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
V
C
S
MP
L
SD
M
ROOP
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
S
V
MP
L
C
KD
ROOP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
C
SD
M
S
V
MP
ROOP
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
V
MP
L
C
S
KD
ROOP
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
KD
L
C
SD
M
ROOP
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
C
SD
M
KD
V
S
ROOP
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KD
V
MP
C
S
L
SD
M
ROOP
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
M
S
KD
V
MP
SD
ROOP
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
KD
V
MP
SD
S
L
C
M
ROOP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
C
M
KD
V
SD
S
ROOP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
KD
L
C
SD
M
ROOP
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
KD
V
MP
L
C
M
S
ROOP
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
SD
C
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

L
KD

Äldreomsorg

S
M
SD
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Norrtälje är viktigast?

Låt Rånäs skola vara kvar

SD
L

Bygg fler rondeller i Norrtälje

L

Anställa särskild personal som jobbar med att förebygga mobbning

M
MP

Lärarna ska ha mindre administriva uppgifter och mer fokus på undervisning

S
M
SD
C
L
MP
V
KD

Alla över 85 år som behöver särskilt boende ska få flytta med sin partner

S
M
SD
C
MP
V
KD

Norrtälje kommun ska tillhandahålla gymnasieplatser till alla kommunens ungdomar

S
C
V
KD

Tillsätt kommunala cocher för att hjälpa unga företagare

Inget parti har valt den här frågan