V
Vänsterpartiet i Norrköpings kommun

För att Vänsterpartiet går till val som garanten för en vänsterpolitik för jämlikhet, vi strävar om att bygga ett Norrköping för alla. För en välfärd att lita på, för bostäder åt vanligt folk och en välfärd utan privata vinster. Många grupper har svikits av den socialdemokratisk-borgerliga majoritet som styr i Norrköping. Under de senaste fyra åren har högerpolitiken drabbat särskilt de äldre med en impopulär privatisering av hemtjänsten och med nedlagda Träffpunkter.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Stoppa privatisering av hemtjänsten. Det är inte företagens vinstintresse som ska komma först, utan våra äldres behov. Vi skrotar LOV.

 • Bygga och bo

  Kommunens bostadsföretag Hyresbostäder ska bygga billigare hyresrätter. När vi säljer mark ska kommunen kräva att det byggs billigare hyresrätter.

 • Jobb och sysselsättning

  Upprätta ett kommunalt industrilån för sociala och kooperativa företag. Ge tillverkningsindustrin en ny chans i Norrköping.

 • Invandring och integration

  Mot majoritetens prat om enklare jobb och lägre löner för människor i viktiga omsorgsyrken ställer Vänsterpartiet en politik för full sysselsättning.

 • Demokrati och jämställdhet

  Vänsterpartiet sätter jämlikheten och jämställdheten främst. Jämlikhet är en förutsättning för alla människors frihet. Det ska synas i varje beslut.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vänsterpartiet vill styra Norrköping mot Jämlikhet. Enklast vore det tillsammans med Socialdemokraterna, MP och FI. Men vi kan diskutera med fler.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna eftersom dom bygger på och drivs av främlingsfientlighet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Anställ fler i hemtjänsten
 • Satsa på fler yrkesutbildningar
 • Fler fältassistenter för att jobba ute bland unga på helger, kvällar och nätter