S
Socialdemokraterna i Norrköpings kommun

Norrköping ska vara tryggt att leva i. Vi vill fortsätta med våra satsningar på mer personal i skolan och sjukvården, på barnfamiljer, pensionärer och en kompromisslös kamp mot brotten. Vi har byggt bort kön i äldreomsorgen och vi får rekordmånga nya jobb. Men vi har fortfarande stora utmaningar. Nu måste alla nyanlända in i arbete. Alla som kan jobba ska jobba och alla elever ska klara skolan. Fler lärare i skolan och mer personal i äldreomsorgen går före stora skattesänkningar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Fortsatt satsning på mer resurser och fler lärare i skolan går före stora skattesänkningar.

 • Skola och utbildning

  Högre löner för de lärare som söker sig till de skolor som har de största utmaningarna.

 • Lag och ordning

  Inrätta kommunala ordningsvakter mot kriminalitet och för mer trygghet till vanligt folk.

 • Lag och ordning

  Polisen ska ha en permanent närvaro i Norrköpings mest utsatta områden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi går till val som eget parti. Om den nuvarande majoriteten i Kvartetten med S, L, C och KD blir den starkaste kraften i kommunen efter valet vill vi fortsätta styra tillsammans.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill liksom partiet nationellt stoppa vinstjakten i välfärden. Vi tror dock att detta bäst görs genom höga kvalitetskrav än genom ett vinsttak.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Satsa på fler yrkesutbildningar
 • Anställ fler i hemtjänsten
 • Kommunen ska bygga fler LSS-boenden