MP
Miljöpartiet i Norrköpings kommun

Miljöfrågorna är de frågor som är, och kommer att vara de allra viktigaste för att vi överhuvudtaget ska få en framtid på vår planet. MP är det enda partiet som verkligen tar miljöfrågorna på allvar. Utan ren luft att andas, rent vatten att dricka och giftfri mat att äta, kommer det i framtiden inte spela någon roll om vi har världens bästa skola, fungerande äldreomsorg, eller en vård värd namnet. Därför är det viktigt att rösta på Miljöpartiet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Vatten. Vi kommer att driva lokala vattenfrågor, t.ex att vår dricksvattentäkt Glan ska ha god ekologisk status. Utbyggnad av fiskvandringsvägar.

 • Miljö och klimat

  Jordbruksmark. Jordbruksmark är en ändlig resurs. Vi kan inte bygga bort den mark vi har. Byggande ska ske på annan mark i alla lägen.

 • Miljö och klimat

  Vatten. Vi måste använda vår jordbruksmark på ett sätt som gör att det inte läcker ut näring från dem ut i våra vatten. Ekologisk och giftfri odling.

 • Miljö och klimat

  Skog. All kommunal skog ska skötas med hyggesfria metoder. För den hotade biologiska mångfalden är detta otroligt viktigt.

 • Miljö och klimat

  Fossilfri energi. All energi ska vara fossilfri, oavsett användningsområde. Vind, sol och bioenergi måste prioriteras.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill vara en del av en stabil majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Bygg mer cykelbanor
 • Kommunens kök ska köpa in mer lokalproducerad mat
 • Satsa på fler yrkesutbildningar