L
Liberalerna i Norrköpings kommun

Du ska rösta på oss därför att vi visat att vi kan göra verklighet av våra vallöften. Vi vill förbättra skolans och förskolans arbetsvillkor, inte minst lönerna. Vi vill att våra äldre ska få bestämma själva, till exempel när och till vilket äldreboende de vill flytta. Vi vill att Norrköping ska vara tryggt för boende, unga och företag, därför föreslår vi både förordnade ordningsvakter och fältassistenter vid socialkontoret. Liberalerna levererar!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Skolan först! Vi vill förbättra lärarnas arbetsvillkor, höja deras och skolchefernas löner, och inrätta förstelärartjänster i förskola och fritidshem.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill införa en äldreombudsman som våra årsrika kan vända sig till, och ändra reglerna så att fler som önskar kan få en trygg plats på äldreboende.

 • Lag och ordning

  I väntan på att staten tillsätter fler poliser vill vi införa förordnade ordningsvakter. Vi vill också återinföra fältassistenter vid socialkontoret.

 • Trafik och infrastruktur

  Ta fram en cykelplan för hela kommunen, inte bara staden. Då kan vi bygga ett cykelvägnät för snabba pendlare, breda lådcyklar och långsamma familjer.

 • Skola och utbildning

  Förskolan lägger grunden för skola, jobb och integration. Vi vill ha språkförskola och utöka förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi går till val som ett självständigt parti, men om väljarna ger den nuvarande majoriteten Kvartetten med L, C, KD och S förnyat förtroende vill vi gärna se en fortsättning på det samarbetet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Fler fältassistenter för att jobba ute bland unga på helger, kvällar och nätter
 • Satsa på fler yrkesutbildningar
 • Bygg mer cykelbanor