KD
Kristdemokraterna i Norrköpings kommun

Fungerande familjer är det som skapar bäst förutsättningar för att det ska gå bra för barnen och är grunden för ett tryggt samhälle. Därför behövs bra förutsättningar för att ge föräldrar möjlighet att umgås mer med sina barn, stöd i relationer och större valfrihet utifrån olika familjers behov. KD är det enda partiet som driver dessa frågor, därför ska man lägga sin röst på KD.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Ökad kontinuitet inom hemtjänst

 • Skola och utbildning

  Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar i förskolan

 • Lag och ordning

  Samhällsorienteringen för nyanlända ska utökas med mer undervisning om lagar och värderingar som ligger till grund för det svenska samhället.

 • Miljö och klimat

  Kommunens kök ska upphandla livsmedel som är producerade i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav.

 • Sjukvård och hälsa

  Bygg bort kön till kommunens LSS-boenden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill fortsätta vårt arbete tillsammans C, S och L.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi tror inte att ordningsbetyg leder till en bättre skola, vi behöver gå bakom och se varför en ”bråkig” elev uppträder som den gör och jobba med grunden till oordningen.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Kommunen ska bygga fler LSS-boenden
 • Kommunens kök ska köpa in mer lokalproducerad mat
 • Satsa på fler yrkesutbildningar