FI
Feministiskt initiativ i Norrköpings kommun

För att det behövs en stark feministisk och antirasistisk röst. Det behövs i ett politiskt klimat där partier ifrågasätter en moské i Norrköping. Det behövs i ett Norrköping där kvinnor fortfarande utsätts för våld och får lägre löner. Vi behövs för att driva på för en politik som tar krafttag mot diskriminering och våld och för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi behövs för att vara miljöns röst - vi är en röst för bättre kollektivtrafik, mer cykling och hållbar mat.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Jämställda löner: Lönesatsning på undervärderade och kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg som t ex barnskötare och undersköterskor.

 • Miljö och klimat

  Hållbara transporter: Avgiftsfri kollektivtrafik, cykelsatsningar, kraftigt minskad biltrafik, slopa subventioner till flygplatsen.

 • Demokrati och jämställdhet

  Aktivt jämställdhetsarbete: Jämställdhetsutskott, jämställdhetsstrateg och genusbudgetering för att driva på arbetet för en jämställd kommun.

 • Demokrati och jämställdhet

  Mänskliga rättigheter för alla: Härbärge för utsatta EU-medborgare, socialbidrag till papperslösa, tillgängliga miljöer, barnrättsperspektiv.

 • Demokrati och jämställdhet

  Kvinnofrid och frihet från hedersförtryck: Långsiktig finansiering till skyddade boenden och förebyggande arbete, fortbildningssatsning om heder.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser ett rosagrönrött styre som en bra alternativ för Norrköping.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Kommunen ska bygga fler LSS-boenden
 • Anställ fler i hemtjänsten
 • Bygg mer cykelbanor