C
Centerpartiet i Norrköpings kommun

Därför att C är ett varmt, grönt och liberalt parti som jobbar för att hela kommunen ska leva och utvecklas. Stad, samhällen och landsbygd är beroende av varandra och de måste samspela. Vi ska bygga ett samhälle som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart för nuvarande och kommande generationer. Företagen måste ges möjlighet att växa för flera jobb så flera kan klara sin försörjning. Alla ska känna trygghet, speciellt vårdtagare och barn som inte klarar sig på egen hand.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Bygg i hela kommunen Bygg miljösmart och energisnålt Trygghetsbostäder behövs Undvik byggande på jordbruksmark God livskvalitet i allt byggande

 • Jobb och sysselsättning

  Bra villkor för företagande Satsa mer på yrkesutbildningar Bättre matchning mellan skola och jobb Bredband i hela kommunen Satsa på besöksnäringen

 • Miljö och klimat

  Använd endast förnybara energi och drivmedel Spara på energin Mera lokalproducerad mat Fler pendlarparkeringar Bygg mera i trä

 • Invandring och integration

  Human o mänsklig flyktingpolitik Involvera civilsamhället mer Underlätta för validering Snabb asylprövning Sänk trösklarna in på arbetsmarknaden

 • Skola och utbildning

  Trygg skola i hela kommunen Låt lärarna undervisa Ta in fler yrkeskompetenser Modern teknik för nära flexibel skola Fritt skolval,kvalitet avgör

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser gärna att nuvarande styre med C, L, KD och S kan fortsätta. Får vi inte väljarnas förtroende att fortsätta så är vi beredda att titta på annan konstellation.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, SD och V.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Stoppa bygget av en moské i Norrköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?
 • Kommunens kök ska köpa in mer lokalproducerad mat
 • Satsa på fler yrkesutbildningar
 • Anställ fler i hemtjänsten