Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Norrköpings kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa bygget av en moské i Norrköping
50%
SD
MP
C
L
KD
V
M
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
71 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Ta bort kommunens ekonomiska stöd till flygplatsen i Norrköping
50%
MP
V
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
75 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
SD
M
S
MP
C
V
Bra förslag
70 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
L
V
KD
SD
M
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
C
L
V
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
66 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
KD
V
SD
M
S
MP
L
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
L
KD
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
75 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
KD
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
75 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
C
L
KD
V
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
75 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
KD
SD
M
C
V
S
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
L
V
KD
SD
M
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
KD
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
MP
C
L
KD
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
KD
SD
M
V
S
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
75 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
MP
C
L
KD
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V
KD
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
C
MP

Skola och utbildning

S
M
SD
V
L
C
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD
L

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
M
SD
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag Norrköpings kommun är viktigast?

Satsa på fler yrkesutbildningar

S
M
SD
V
KD
L
C
MP

Fler fältassistenter för att jobba ute bland unga på helger, kvällar och nätter

M
V
L

Kommunen ska bygga fler LSS-boenden

S
M
KD

Anställ fler i hemtjänsten

S
SD
V
C

Utöka antalet mötesplatser för äldre

Inget parti har valt den här frågan

Bygg fler pendlarparkeringar

Inget parti har valt den här frågan

Bygg mer cykelbanor

L
MP

Kommunens kök ska köpa in mer lokalproducerad mat

SD
KD
C
MP