Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Norbergs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    DIN
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMPNFSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Norberg ska lämna den samordning av kommunal verksamhet som finns med Fagersta
50%
C
M
PNF
L
V
SD
S
DIN
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför förberedelseskola för alla nyanlända barn
50%
C
M
SD
L
PNF
S
V
DIN
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Stoppa vindkraftsutbyggnaden i Norberg
50%
L
SD
C
PNF
V
S
M
DIN
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
C
L
PNF
SD
S
M
V
DIN
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
S
C
PNF
SD
M
DIN
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
SD
L
S
V
M
PNF
DIN
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
M
V
SD
S
L
PNF
DIN
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
C
L
PNF
V
S
DIN
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
M
SD
S
V
PNF
DIN
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
C
L
PNF
V
S
DIN
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
C
V
SD
S
L
M
PNF
DIN
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
M
PNF
SD
V
S
DIN
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
PNF
C
SD
S
V
M
DIN
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
M
PNF
V
SD
S
DIN
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
M
PNF
V
SD
S
L
C
DIN
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
L
M
PNF
SD
S
V
DIN
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
C
L
M
SD
S
PNF
DIN
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
L
SD
S
V
M
PNF
DIN
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
C

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

PNF
M
L
C

Skola och utbildning

S
SD
V
PNF
M
L
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
V
PNF
L

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Norbergs kommun är viktigast?

Bygg ut Centralskolan

S
SD
PNF
M
L

Bygg ett kulturhus med danslokaler

PNF
C

All mat i kommunens verksamhet ska vara ekologisk

S

Bygg ut cykelvägarna i Norberg

Inget parti har valt den här frågan

Anställ mer personal till hemtjänsten

S
SD
V
PNF
L
C

Kommunen bör betala ut ekonomiskt stöd när man vårdar anhörig i hemmet

SD
M
L
C