Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Nora kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  SD
  Sverigedemokraterna
  4
  LPO
  Landsbygdspartiet Oberoende
  3
  L
  Liberalerna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLBPOMPMNORSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Satsa på en vindkraftspark i Nora
50%
MP
KD
V
C
LBPO
NOR
M
S
L
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
C
NOR
LBPO
M
S
MP
V
L
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
KD
V
C
NOR
M
S
LBPO
L
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
NOR
M
MP
V
C
LBPO
S
L
SD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
V
C
NOR
LBPO
M
S
L
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
NOR
LBPO
MP
KD
V
C
M
S
L
SD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
NOR
LBPO
M
S
MP
V
L
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
NOR
LBPO
M
MP
V
C
S
L
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
NOR
S
KD
C
LBPO
M
L
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
NOR
M
MP
V
LBPO
S
L
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
NOR
M
KD
LBPO
S
L
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
NOR
LBPO
M
S
MP
V
L
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
KD
V
LBPO
C
NOR
M
S
L
SD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
C
NOR
M
S
V
L
SD
LBPO
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
KD
V
S
C
NOR
LBPO
M
L
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
V
NOR
LBPO
C
M
S
L
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
NOR
C
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

M
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

LBPO
KD

Skola och utbildning

S
M
LBPO
NOR
C
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
LBPO
NOR
C
V
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Nora är viktigast?

Anställ mer personal i skolan för att minska barngrupperna

S
NOR
C
V
KD
MP

Stärk elevhälsan så att alla barn som behöver får träffa en kurator

NOR
V
KD
MP

Installera solceller på kommunala byggnader i Nora

C
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M

Bygg en ny högstadieskola

S
M
LBPO
V
KD

Bygg ett äldreboende i Järnboås

LBPO
NOR
C

Installera gatubelysning i byarna

LBPO

Inrätta en lokal busslinga i Nora

S
M