Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Nässjö kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSAFESDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Läxfria grundskolor ska införas i Nässjö kommun
50%
V
MP
SAFE
L
C
M
KD
SD
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
MP
SAFE
L
M
SD
C
KD
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
C
S
SAFE
KD
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
KD
SD
V
MP
SAFE
L
C
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
SAFE
C
L
M
KD
SD
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
M
SD
V
MP
SAFE
C
KD
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
SAFE
L
C
M
KD
SD
V
S
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
M
SD
V
MP
SAFE
C
KD
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
SAFE
L
C
M
KD
SD
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
M
V
MP
SAFE
KD
S
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
SAFE
C
L
M
KD
SD
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
M
KD
SD
S
V
MP
SAFE
L
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
L
SD
SAFE
C
M
KD
S
MP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
C
M
KD
SD
V
SAFE
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
SAFE
L
C
KD
SD
S
M
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
22 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SAFE
SD
V
L
C
KD
S
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
KD
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
SAFE
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

M
C

Skola och utbildning

SD
KD
M
C
L
SAFE
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
KD
M
L
SAFE

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Nässjös kommun är viktigast?

Ersätt assistenter i skolan med lärare

L

Bygg en ny simhall i Nässjö

SD
L
SAFE
V

Inför öppna kommunala nämndmöten

KD
MP

Inrätta en kommunal bostadsförmedling

V

Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill

SD
KD
SAFE
MP

Gör om nedlagda Centralskolan i Nässjö till allaktivitetshus

Inget parti har valt den här frågan

Inför kommunala fältassistenter som jobbar ute bland unga på kvällar, helger och nätter

SD
KD
L
SAFE
MP