Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Nacka kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMNLSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg färre bostäder i Nacka
50%
KD
SD
NL
V
MP
L
C
S
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Skapa ett kommunalägt bostadsbolag i Nacka kommun
50%
V
MP
SD
NL
S
KD
L
C
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
NL
V
MP
C
S
M
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
NL
KD
SD
S
M
C
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
SD
M
MP
L
NL
S
C
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
MP
SD
C
L
S
M
V
NL
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
V
MP
L
NL
C
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
SD
NL
C
S
M
V
MP
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
S
M
V
KD
MP
L
NL
C
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
NL
KD
L
SD
C
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
SD
C
M
V
MP
NL
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
NL
C
S
V
KD
SD
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
C
S
M
V
KD
L
SD
NL
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
NL
KD
L
SD
C
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
SD
NL
C
M
V
MP
S
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
NL
KD
L
SD
C
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
SD
NL
C
V
MP
L
S
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
NL
MP
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP
KD
V

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
S
C
NL
SD
L
MP
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
NL
SD
L

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Nacka kommun är viktigast?

Satsa mer på den uppsökande verksamheten Nackapolarna

M
S
C
NL
L
MP
KD
V

Installera kameror på platser som upplevs otrygga

M
C

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

SD

Satsa på mindre barngrupper i Nackas förskolor

S
NL
L
MP
KD
V

Fler specialpedagoger till skolorna för att hjälpa barn med särskilt behov

S
C
NL
SD
L
MP
KD
V

Inför digitaliserade lektioner så elever som vistas hemma kan delta

SD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Nacka kommun är viktigast?

Skuruparken, Skarpnäs och Ryssbergen ska bli naturreservat

M
C
NL
SD
L
MP
KD
V

Kommunen ska upprätta fler möjligheter till återvinning

M
S
C
NL

Anställ en klimat- och miljödirektör för att ansvara för kommunens klimatarbete

NL
MP

Kommunen ska storsatsa på att bygga ut cykelvägar

C
L
MP
KD

Bygg en multi-idrottshall i Fisksätra

M
S
L
V

Återskapa en kommunal hemtjänst

S
V