Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Munkfors kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Munkfors kommun ska anställa väktare som patrullerar nattetid
50%
V
C
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
C
S
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
S
C
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
V
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
S
V
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
S
V
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
S
V
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
C
V
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
C
S
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
V
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
S
C
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
S
V
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
C
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
S
V
SD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
C
S
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
C
S
SD
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
C

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Munkfors kommun är viktigast?

Ökat underhåll av vägar i kommunen

V

Ta bort delade turer inom hemtjänsten

V

Utveckla förskolan i Ransäter

Inget parti har valt den här frågan

Skapa fler platser på kommunens äldreboenden

S

Belyst cykelväg på Klarälvsbanan

Inget parti har valt den här frågan

Renovera skollokaler över hela kommunen

S

Erbjud vägledning till nystartade företag

Inget parti har valt den här frågan

Ökat stöd till föreningslivet

S