Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Mullsjö kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMMFRSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Sänk arvodena till Mullsjö kommuns politiker
50%
MFR
MP
SD
V
C
KD
M
S
L
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
MFR
V
MP
C
SD
KD
M
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
C
KD
MFR
SD
M
S
L
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
MFR
MP
C
SD
KD
M
V
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
L
MP
SD
KD
MFR
S
V
C
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
MFR
SD
KD
M
V
MP
C
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
MFR
V
MP
C
SD
KD
M
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
MFR
SD
M
V
MP
C
KD
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MFR
V
MP
S
SD
KD
M
C
L
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
MFR
C
SD
M
V
MP
KD
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
V
MP
C
S
MFR
SD
KD
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
MFR
V
C
SD
KD
M
S
MP
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
SD
MFR
V
C
KD
M
S
L
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
MFR
V
MP
C
SD
KD
M
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
MFR
V
C
SD
KD
M
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MFR
SD
M
L
V
MP
C
KD
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
KD
SD
MP
V
MFR
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
KD
SD
C
MP
V
MFR
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

S
M

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
SD
C
V
MFR
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Mullsjös kommun är viktigast?

Ge alla över 80 år rätt till hemtjänst utan biståndsbedömning i Mullsjö

M
KD
SD
MP

Inför ett 2-lärarsystem i svenska, matematik och engelska

S
M
L

Erbjud gratis trygghetslarm till alla som har behov av det i Mullsjö kommun

SD
MFR
L

Färdigställ industrimark för företagsetableringar

S
KD
C
V
MFR
L

Skapa säkra och belysta gång- och cykelvägar

MP
V

Mer resurser till barn med särskilda behov

S
M
KD
SD
C
MP
V
MFR

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

C