Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Mora kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMMOPSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Dagens två högstadieskolor i Mora kommun ska slås ihop till en
50%
MP
V
M
S
C
KD
SD
MOP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Mora kommun ska inrätta en äldrecentral där kommunens och landstingets resurser samlas under samma tak
50%
MP
V
KD
M
SD
MOP
S
C
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 3: Mora kommun ska slopa avgiften för Vasaloppsspåret
50%
MP
KD
SD
V
M
MOP
S
C
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
M
SD
MOP
S
C
MP
V
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MOP
S
C
KD
M
SD
MP
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
SD
MOP
MP
V
S
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
M
SD
MOP
S
C
MP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
M
SD
MOP
MP
V
S
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
M
SD
MOP
S
C
MP
V
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
SD
MOP
MP
V
S
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
SD
KD
M
S
C
MOP
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
M
C
MP
V
SD
S
MOP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
M
SD
MOP
S
C
KD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
M
MOP
S
C
MP
SD
V
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
MOP
MP
KD
M
S
C
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
M
S
C
V
SD
MP
MOP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
M
SD
MOP
C
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
SD
V
M
S
C
MOP
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

MOP
SD
V
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

C
S
MOP
SD
M
KD
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

S

Äldreomsorg

S
MOP
SD
M
KD
V
MP

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Mora kommun är viktigast?

Kommunen ska bygga fler bostäder för äldre

S
M

Ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer i Mora som verkar för trygghet

M
KD

Inför en kommunal bygdepeng som byborna själva fördelar

V

Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten i Mora kommun

C
S
MOP
SD
KD
V
MP

Öka anslagen för underhåll av kommunens vägar

C
S
MOP

Upphandla mer lokala leverantörer av mat och tjänster

C
MOP
SD
KD
V
MP

Nyanlända ska få en kontaktperson för snabbare etablering

M
MP

Mora ska prioritera billiga bostäder för unga

SD