Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Mölndals stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Gunnebo Ryttarsällskap ska fortsätta få vara verksamma på anläggningen vid Gunnebo Slott
50%
KD
MP
C
V
L
SD
S
M
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Anställ väktare och ordningsvakter som arbetar i Mölndals centrala delar på kvällar och nätter
50%
KD
C
V
L
SD
S
M
MP
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
S
KD
C
SD
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
SD
V
L
S
M
MP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
C
V
L
SD
M
S
MP
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
19 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
KD
MP
C
V
L
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
SD
S
M
MP
C
V
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
KD
MP
C
V
L
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
KD
C
L
SD
S
M
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
L
MP
V
SD
S
M
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
MP
C
L
SD
S
M
V
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
MP
C
L
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
KD
C
V
L
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
V
C

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

M
S
SD
L
V
C
MP
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

MP

Äldreomsorg

M
S
SD
L
C
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för äldre i Mölndals stad är viktigast?

Brukarna ska ha större inflytande över vilken mat som serveras i äldreomsorgen

M
S
SD
C
MP

Insatser för att förebygga fallolyckor i hemmet hos äldre

L
MP

Anställ fler i hemtjänsten så att brukaren får ha en fast grupp av personal

S
SD
L
V
MP

Garanterad plats på äldreboende för 85+

M
C
KD

Garanterad hemtjänst för 75+

V
KD

Mölndals kommun ska bygga fler trygghetslägenheter för äldre

M
S
L
V
C
KD

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Mölndals stad är viktigast?

Det ska finnas minst en familjecentral i varje kommundel

S
MP
KD

Bygg fler förskolor

M
SD
L
V
C
KD

Återöppna Balltorps bibliotek

Inget parti har valt den här frågan

Bygg ut Åbybadet

M
L
C
KD

Inför P-skiva på kommunala parkeringar

SD

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

L
V
MP

Mat från kommunens kök ska lagas på svenska råvaror

S
SD
C

Rusta upp friluftsområdet och Åby sportcenter

M
S
V
MP