Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Malung-Sälens kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    LPO
    Landsbygdspartiet Oberoende
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska stoppa bygget av en ny flygplats i Sälen
50%
V
L
C
SD
M
S
LPO
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Malung-Sälens kommun ska anställa ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
M
V
C
SD
S
LPO
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
C
SD
M
V
S
LPO
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
C
SD
S
M
LPO
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
SD
L
M
S
V
LPO
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
SD
M
S
L
LPO
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
L
C
S
M
LPO
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
C
SD
M
S
V
LPO
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
V
L
C
S
LPO
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
S
L
C
SD
M
LPO
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
SD
M
V
S
LPO
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
C
L
SD
M
S
LPO
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
SD
M
S
V
LPO
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
S
L
C
M
LPO
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
SD
M
V
S
LPO
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
SD
M
S
L
C
LPO
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
M
L
C
SD
S
LPO
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
SD
C

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
C
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
C
L

Sänkt kommunalskatt

SD

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Malung-Sälens kommun är viktigast?

Malung-Sälen ska se till att det byggs trygghetsboenden för äldre

S
M
SD
C
L

Installera fler övervakningskameror på offentliga platser

Inget parti har valt den här frågan

Höja anslaget till underhåll av kommunens vägar

Inget parti har valt den här frågan

Kommunanställda i Malung-Sälen ska ha rätt till heltid

S
V

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

S
M
SD
C
L

Subventionera vidareutbildning av obehöriga till lärare

M
SD
V