Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Malmö stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    C
    Centerpartiet
    3

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
FILMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Framkomlighet för bilar i Malmö ska prioriteras lika högt som för cyklar
50%
L
SD
M
MP
V
S
C
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sparka rektorer som inte når uppsatta resultatmål i den kommunala skolan i Malmö
50%
L
SD
M
MP
V
S
C
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Nivågruppera undervisningen i klassrummen på skolorna i Malmö
50%
L
SD
M
MP
V
S
C
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Skär ner bidragen för de i Malmö stad som får mest genom att införa ett bidragstak
50%
L
SD
M
MP
V
S
C
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför miljözoner i Malmö stad som stänger ute de mest miljöfarliga bilarna från centrum
50%
MP
V
L
SD
M
S
C
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
SD
M
MP
V
S
C
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
SD
M
S
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
M
MP
L
V
S
C
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
L
SD
M
S
C
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
SD
M
S
MP
V
C
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
SD
M
S
MP
V
C
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
MP
L
V
M
S
C
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
SD
M
S
C
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
SD
M
V
S
C
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
SD
M
S
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
S
MP
L
V
SD
C
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
L
SD
M
C
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
SD
M
S
V
C
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
L
SD
M
S
C
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
L
V
SD
M
S
C
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 21: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
L

Skola och utbildning

S
M
SD
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 22: Vilka av följande förslag för Malmö stad är viktigast?

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
SD
L

Skapa en långsiktig finansiering för skyddade boenden och kvinnojourer

V
MP

Sänk det högsta beloppet (maxtaxan) som äldreomsorgen får kosta

Inget parti har valt den här frågan

Anställ fler lärare i Malmös skolor

S
M
SD
V
L

Tillsätt samordnare som ska bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

L
MP

Förstärk elevhälsovården i skolan

S
M
V
MP

Avgiftsfri kollektivtrafik för alla 70+ inom Malmö stad

S
SD