S
Socialdemokraterna i Malå kommun

Vi tror på politikens möjlighet att tillsammans i dialog med invånarna förändra och förbättra Malå kommun

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

 • Sjukvård och hälsa

 • Äldreomsorg och pensioner

  VI skall ha en bra livskvalité på äldre dar.

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill ta ansvar för vår ekonomi och att vi ska få den i balans till 2020

 • Näringsliv och företagande

  Vi tycker frågan är viktig och att även integration är starkt knuten till detta då det är knutet till utveckling inför framtiden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha S majoritet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Skidanläggningen Tjamstambackarna ska säljas till en privat aktör
Svar:
Hoppat över frågan
Ridhuset och ishallen i Malå ska tas över av föreningsliv eller annan aktör
Svar:
Hoppat över frågan
Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag