ML
Malålistan i Malå kommun

Jobbar enbart för Malå och inlandet

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  En effektiv politisk/tjänstemannaorganisation. Tjamstaområdet skall drivas på entreprenad

 • Jobb och sysselsättning

  Bättre förutsättningar för näringslivet

 • Sjukvård och hälsa

  En väl fungerande närsjukvård

 • Skola och utbildning

  Regionens bästa skola

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ännu bättre omhändertagande av våra gamla

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Malålistan vid rodret

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Skidanläggningen Tjamstambackarna ska säljas till en privat aktör
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ridhuset och ishallen i Malå ska tas över av föreningsliv eller annan aktör
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Malå kommun är viktigast?
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft