C
Centerpartiet i Malå kommun

Väljarna ska rösta på oss för att Centern Malå ser alla människor såväl äldre som yngre och deras behov.Trots kommunens dåliga ekonomi vill vi se framåt inte bakåt. Vi vill också stärka näringslivet med lyhördhet och goda relationer.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  Alla ekonomiska åtstramningar måste noga övervägas och konsekvensutredas för att undvika beslut som påverkar på ett negativt sätt kommuninnevånarna

 • Lag och ordning

  Polis till Malå

 • Näringsliv och företagande

  Jobba upp ett gott sammarbete med näringslivet .

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill tex inte stänga matsalar på äldreboendena

 • Invandring och integration

  Verka för snabbare integration för att få människor ut i arbete.Språket är oerhört viktigt. Vi behöver alla som flyttar till oss , nu och i framtiden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Helst borgelig styrelse

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet kommer inte styra tillsammans med partier so m inte delar våra grundläggande värderingar om människors lika rätt och värde. Sverigedemokraterna är ett sådant parti.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vet ej

Skidanläggningen Tjamstambackarna ska säljas till en privat aktör
Svar:
Mycket bra förslag
Ridhuset och ishallen i Malå ska tas över av föreningsliv eller annan aktör
Svar:
Ganska bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Malå kommun är viktigast?
 • Matsalen för äldre i Malå ska vara kvar
 • Särskilda satsningar för att minska sjukskrivningarna inom Malå kommun
 • Avsätt medel till upprustning av hus längs Storgatan