S
Socialdemokraterna i Lycksele kommun

Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling och framtid. oavsett vem du är eller var du befinner dig på livets stege ska välfärdssamhället finnas där/här för dig. Plånboken ska inte avgöra din rättighet till välfärdfrågorna.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  att varje elev ska erbjudas det stöd som krävs för att nå studiemålen i sin kunskapsutveckling. att skolan aktivt motverkar alla former av mobbning .

 • Jobb och sysselsättning

  viktigt att det finns arbete och goda utbildningsmöjligheter samt förutsättningar för en meningsfull fritid.

 • Övrigt

  Alla medborgare ska känna 1.trygghet i sin livssituation oavsett ålder eller kön. 1.= trygghet i frågor som rör din vardag.

 • Näringsliv och företagande

  viktigt med bra infrastruktur för att samhället som helhet ska fungera men också möjliggöra för näringslivets behov och framtida kompetensförsörjnin

 • Sjukvård och hälsa

  utveckla familjecentralen och ungdomshälsan. tillsammans med landstinget förbättra öppenvården för personer med psykisk ohälsa och eller missbruk

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Socialdemokraterna har inte egen majoritet idag men vi har stort förtroende hos väljarna vilket vi också ska avspegla sig i höstens val.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket dåligt förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Lycksele kommun är viktigast?
 • Anställ mer personal inom äldreomsorgen
 • Inför en äldreboendegaranti för alla 85+
 • Inför maxtak på elevgrupperna i Lyckseles förskolor

 • E-post

  info.lyckseke.sap.se

 • Facebook

  lycksele arbetarekommun