M
Moderaterna i Lycksele kommun

Om vi får väljarnas förtroende då skall vi skapa en trygg och säker skola för elever, lärare och all personal. Vi skall också tillse att det investeras i renoveringar och utbyggnad av befintliga skollokaler. Vi skall påskynda nybyggnationer av hyreslägenheter i trevliga lägen till vettiga priser. Skapa möjlighet för byggande i vattennära lägen och tillåta att man bygger en våning till på befintliga hyresfastigheter. Vi skall göra det möjligt att studera mera på distans inom många yrken.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Skapa trygg och säker skola för elever, lärare och all personal. Tillse att renoveringar påbörjas omgående av skollokaler, och prio 1 är Finnbacken.

 • Bygga och bo

  Göra det möjligt att bygga en våning till på befintliga hyresfastigheter med tillbyggnad av hiss. Skapa nya vattennära områden för energisnåla byggen.

 • Näringsliv och företagande

  Stärka turistnäringen som ger fler arbeten och ökar kommunens attraktivitet. Verka för att det anställs en handel och centrumutvecklare.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Öppna upp för andra drifsformer inom äldreomsorgen som ex. intraprenad och privat drift. Införa LOV:en.

 • Trafik och infrastruktur

  Verka för att E-12 blir en mötesfri väg samt att Tvärbanan rustas upp med elektrifiering som huvudmål.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Övergå till Alliansstyre.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V och SD.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Att om Alliansen vinner valet skall man avveckla Af. Vi tycker man skall behålla dom nya kontoren som Af tillskapat varav ett finns i Lycksele.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Lycksele kommun är viktigast?
 • Anställ mer personal inom äldreomsorgen
 • Inför en äldreboendegaranti för alla 85+
 • Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet

 • Facebook

  moderaterna lycksele.