L
Liberalerna i Lycksele kommun

Vill man ha en förändring och värna om skolan, vården och omsorgen finns Liberalerna för dig. Vi kämpar för företagande ska underlättas och valfriheten ska finnas. Samtidigt som vi vill att krav ska finnas för att utnyttja våra välfärdssystem. De med största behov ska få hjälp i form av assistenter. Vi får aldrig lämna de svagaste efter.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Vi måste värna och tillåts konkurrens, det bygger välfärd och skapar sysselsättning.

 • Lag och ordning

  Genom att samarbeta med andra aktörer och statliga myndigheter kan vi skapa säkrare miljöer. Vi måste våga ställa krav.

 • Invandring och integration

  Vi Liberaler tog tidigt ställning emot hederskulturer i Lycksele. Vi kommer att fortsätta jobbet för en fungerande integration och våga ställa krav.

 • Skola och utbildning

  Våga ställa krav och lyft statusen på lärarna.

 • Bygga och bo

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Alliansen i majoritet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänstern

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Vägar, gator och parker
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Lycksele kommun är viktigast?
 • Lycksele kommun ska upphandla fler lokala byggföretag
 • Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet

 • Facebook

  Liberalerna lycksele