C
Centerpartiet i Lycksele kommun

Vi är helt övertygade om att vår kommun skulle må bra av ett nytt ledarskap där Centerpartiet tillsammans med övriga Allianspartierna får styra. Det finns en bortre gräns för hur länge det är sunt att ett och samma parti får sitta vid makten i en kommun. För Lycksele kommuns del har sittande majoriteten för länge sedan passerat denna gräns. ”Bäst före datum” har helt enkelt gått ut för sittande majoriteten. Nu behövs något nytt! Vi lovar inte allt åt alla, men vi lovar en ansvarsfull politik.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

 • Skola och utbildning

 • Äldreomsorg och pensioner

 • Jobb och sysselsättning

 • Demokrati och jämställdhet

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill se ett starkt Centerparti i ett allianssamarbete tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Nya Moderaterna.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Lycksele kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Lycksele kommun är viktigast?
 • Inför en äldreboendegaranti för alla 85+
 • Byskolorna i Lycksele kommun ska behållas
 • Öka det ekonomiska stödet till föreningslivet