Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Lunds kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIFöNyLKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg fler parkeringsplatser i Lunds centrum
50%
KD
C
SD
L
M
S
FI
V
MP
FöNyL
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Gör Bangatan och Klostergatan bilfria
50%
KD
FI
V
MP
FöNyL
L
M
S
C
SD
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Skapa härbärge i Lund för utsatta EU-migranter
50%
FI
C
V
MP
FöNyL
S
KD
SD
L
M
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
L
M
S
FI
C
V
MP
FöNyL
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
FI
V
MP
L
S
KD
C
SD
FöNyL
M
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
FI
C
V
MP
SD
FöNyL
L
M
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
FI
C
V
MP
FöNyL
KD
SD
L
M
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
KD
FI
C
V
MP
FöNyL
L
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
59 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
SD
FöNyL
L
M
S
FI
V
MP
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
FI
C
V
MP
FöNyL
L
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
FI
V
MP
S
KD
C
SD
FöNyL
L
M
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
MP
L
M
FI
V
SD
FöNyL
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
FI
C
V
MP
FöNyL
L
S
KD
SD
M
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
L
M
FI
V
MP
FöNyL
S
SD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
FI
V
MP
S
KD
C
SD
FöNyL
L
M
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
SD
FöNyL
L
M
FI
V
MP
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
FI
V
MP
S
KD
C
SD
FöNyL
L
M
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
MP
SD
FöNyL
FI
C
V
L
M
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
L
FöNyL

Kultur och fritid

FöNyL

Miljö och hållbar utveckling

MP
C
FI

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
M
L
SD
MP
V
C
FI
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
FI
KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

MP

Äldreomsorg

S
L
FöNyL
SD
V
C
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Lunds kommun tycker du är viktigast?

Utveckla byarna med bostäder och samhällsservice

S
M
L
FöNyL
SD
MP
C
KD

Testa nattkamera och robotar i äldreomsorgen

M
C

Avskaffa delade turer i kommunens verksamhet

S
V
FI
KD

Öka stödet till kvinno- och tjejjourer i Lunds kommun

FI

Mindre barngrupper i Lunds förskolor

S
M
L
FöNyL
SD
MP
V
FI
KD

Skapa ett nytt kulturhus i Stadshallen

FöNyL

Bygg fler och bättre cykelvägar i Lunds kommun

L
MP
V
C