Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Luleå kommun

Partier som fick mandet men inte svarat

    SJV
    3
    LPO
    Landsbygdspartiet Oberoende
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLBPOLMPMRSSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska tillåta fler höghusbyggen i Luleå stad
50%
MP
KD
L
SD
V
M
S
LBPO
RS
C
SJV
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Maten till de äldre ska tillagas lokalt i Luleå istället för i storkök i annan kommun
50%
LBPO
MP
KD
RS
L
SD
C
V
M
S
SJV
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Beslutet om "Framtidens skola" ska rivas upp och arbetet med nya skolstrukturen börja om
50%
KD
RS
L
SD
C
V
LBPO
MP
M
S
SJV
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Luleå kommun ska säga ja till ett flyktingförvar
50%
L
SD
M
S
MP
KD
RS
C
V
LBPO
SJV
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
LBPO
RS
L
SD
C
M
S
MP
KD
V
SJV
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
RS
L
C
V
S
LBPO
KD
SD
M
SJV
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
LBPO
KD
MP
RS
L
C
V
M
S
SD
SJV
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
LBPO
MP
RS
L
C
V
S
SD
M
KD
SJV
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
LBPO
SD
MP
KD
RS
L
C
V
S
M
SJV
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
LBPO
KD
L
SD
M
S
MP
RS
C
V
SJV
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
LBPO
SD
M
MP
KD
RS
L
C
V
S
SJV
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
RS
V
LBPO
KD
L
SD
C
M
S
SJV
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
KD
L
SD
C
M
LBPO
RS
V
S
SJV
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
S
LBPO
KD
RS
SD
C
M
SJV
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
LBPO
KD
L
SD
C
M
S
MP
RS
V
SJV
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
LBPO
MP
RS
C
V
S
KD
L
SD
M
SJV
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
LBPO
MP
KD
L
SD
C
M
S
RS
V
SJV
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
LBPO
KD
RS
L
SD
C
M
SJV
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
RS
L
SD
C
V
LBPO
MP
KD
M
S
SJV
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
L
LBPO

Skola och utbildning

S
M
V
C
SD
L
RS
KD
MP
LBPO

Socialt och ekonomiskt utsatta

C
SD
RS
LBPO

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
V
C
SD
L
RS
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilka av följande förslag för Luleå kommun är viktigast?

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
L
KD

Skapa en kommunal återbruksplan för att återvinna mer prylar

MP

Luleå ska anställa fler inom äldre- och handikappomsorg

S
V
SD
RS
KD
LBPO

Mer närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter

C
SD

Anställ mer personal som t ex lärarassistenter i skolan

S
M
V
C
L
RS
KD
MP
LBPO

Luleå kommun ska bygga bostäder i stadsnära byar

M
C
L
LBPO

Alla kommunanställda i Luleå ska ha rätt till heltid

S
V
SD
RS