Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Lomma kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    FBJ
    Fokus Bjärred
    5

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSD
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Byggandet på bra åkermark i Lomma kommun ska minskas
50%
KD
MP
C
L
SD
S
M
FBJ
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
C
L
SD
MP
S
M
FBJ
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
KD
L
SD
S
M
FBJ
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
SD
M
MP
L
S
FBJ
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
MP
C
L
SD
S
M
FBJ
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
SD
M
KD
MP
L
S
FBJ
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
MP
C
L
SD
S
M
FBJ
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
C
L
S
FBJ
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
SD
S
KD
MP
C
L
M
FBJ
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
KD
MP
C
SD
S
FBJ
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
M
KD
C
SD
S
FBJ
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
MP
L
SD
S
M
FBJ
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
L
SD
KD
MP
C
M
S
FBJ
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
S
M
C
SD
MP
FBJ
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
KD
MP
S
C
L
SD
M
FBJ
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
SD
KD
MP
L
S
M
FBJ
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
SD
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

MP

Skola och utbildning

M
S
SD
L
C
MP
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
L
C
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Lommas kommun är viktigast?

Skapa bättre aktivitetslokaler för våra äldre i Lomma

M
S
SD
L
C
KD

Öka upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök

S
C
MP
KD

Inför fysisk aktivitet i Lommas skolor varje dag för bättre skolresultat

M
L
C
MP

Anställ lärarassistenter som kan avlasta lärarna i skolan

M
S
SD
L
MP
KD

Öka ut kameraövervakningen på offentliga platser

SD

Utveckla återvinningsstationerna så att de även tar trädgårdsavfall sommartid

Inget parti har valt den här frågan