Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ljusdals kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLLjPMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Den politiska organisationen i Ljusdals kommun ska minskas ner
50%
LjP
SD
KD
MP
L
V
M
C
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
MP
L
V
LjP
M
SD
S
C
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
C
S
M
SD
KD
LjP
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
LjP
SD
C
L
V
M
S
MP
KD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
MP
L
V
M
SD
C
S
LjP
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
MP
L
V
M
C
S
KD
LjP
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
LjP
M
SD
S
MP
V
C
L
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
LjP
M
SD
MP
V
C
S
KD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
KD
MP
V
C
S
L
M
SD
LjP
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
SD
C
KD
MP
V
LjP
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
S
KD
L
V
M
SD
C
LjP
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
V
M
SD
C
S
MP
LjP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
MP
L
LjP
M
SD
C
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
MP
L
V
LjP
M
SD
C
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
L
LjP
M
SD
C
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
MP
LjP
SD
L
V
M
S
C
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

S
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C
SD
M
V

Skola och utbildning

S
C
SD
M
LjP
V
L
MP
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

LjP
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L
KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
LjP
L
MP
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Ljusdals kommun är viktigast?

Ljusdals kommun ska bygga ett nytt demensboende

M
V
L

Utarbeta en tydlig strategi för byggandet i kommunen

S
C
M
V
L

Anslaget till  äldreomsorgen i Ljusdal ska öka

SD
LjP
MP
KD

Subventionera vidareutbildning av obehöriga till lärare

C
SD
M
LjP
MP
KD

Anslaget till näringslivskontoret Närljus ska höjas

Inget parti har valt den här frågan

Utveckla verksamheten vid mötesplatsen Slottehubben

S
V
L

Mer lokalproducerad mat i kommunala verksamheter

S
C
SD
LjP
MP
KD