Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ljungby kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    L
    Liberalerna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
ALTERCKDMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa utbyggnaden av kommunalt VA på landsbygden i Ljungby kommun
50%
MP
V
SD
ALTER
KD
C
S
M
L
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Minska antalet ordförandeposter och kommunalråd i Ljungby kommun
50%
ALTER
V
KD
MP
C
SD
S
M
L
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Tillämpa lagen om valfrihet, LOV, och låt de äldre välja vårdgivare i äldreomsorgen
50%
MP
ALTER
KD
C
SD
S
M
V
L
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
S
M
MP
V
C
L
ALTER
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
ALTER
V
S
KD
SD
M
C
L
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
MP
ALTER
V
C
SD
S
M
L
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
ALTER
V
C
SD
S
M
MP
L
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
ALTER
SD
M
MP
V
C
S
L
KD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
ALTER
KD
SD
S
M
MP
V
C
L
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
ALTER
SD
M
MP
V
KD
C
S
L
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
ALTER
V
S
KD
C
SD
M
L
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
ALTER
KD
C
M
V
SD
S
L
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
ALTER
SD
M
L
KD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
ALTER
KD
C
SD
M
MP
V
S
L
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
KD
SD
M
C
L
ALTER
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
ALTER
V
KD
C
SD
S
M
MP
L
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
ALTER
KD
C
SD
M
MP
L
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
ALTER
V
SD
MP
KD
C
S
M
L
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
V
ALTER

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

C
V

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
SD
C
KD
ALTER
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
C
KD
V
ALTER
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilken av följande förslag i Ljungbys kommun är viktigast?

Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill

SD
KD
V
ALTER
MP

Förstärk Ljungby kommuns sociala budget

S
SD
C
V
ALTER
MP

Satsa så att landsbygdsskolorna kan finnas kvar i Ljungby

SD
C

Stötta småföretagare så att de kan delta i de kommunala upphandlingarna

M
S
C
KD

Kommunala fordon ska vara fossilfria

V
MP

Förbättra samarbetet mellan kommun och näringsliv

M
S
KD
ALTER