Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Linköpings kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Linköping som komplement till polisen
50%
MP
KD
L
SD
M
S
V
C
Bra förslag
66 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
S
V
MP
C
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
C
KD
SD
M
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
22 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
V
MP
L
C
M
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
KD
C
SD
L
M
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
22 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
V
MP
L
C
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
C
SD
M
S
V
MP
Bra förslag
69 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
V
MP
L
C
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
KD
L
C
SD
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
69 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
C
SD
M
V
MP
S
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
61 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
SD
M
S
V
MP
Bra förslag
69 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
C
S
KD
L
SD
M
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
C
SD
M
V
MP
S
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
KD
L
C
SD
M
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
SD
KD
L
C
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
61 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
L

Skola och utbildning

S
M
SD
C
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
M
C
MP
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
L
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

KD

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Linköpings kommun är viktigast?

All energi i Linköpings kommun ska vara förnybar till 2030

MP
V

Minska storleken på grupperna i förskolan

C
L
KD
V

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

S
M
C
L
MP
V

Upprätta ett återvandringscentrum som hjälper de invandrare som vill återvända till sina hemländer

SD

Alla 85+ ska ha rätt till ett äldreboende

S
SD
C
L
KD

Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända

S
M
SD
KD

Bygg fler gång- och cykelvägar

MP