Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Lilla Edets kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen i Lilla Edet
50%
M
SD
MP
L
V
C
S
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
V
M
C
S
SD
MP
KD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
L
M
SD
S
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
SD
MP
V
M
C
S
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
C
L
M
S
SD
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
C
SD
MP
L
V
S
KD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
V
M
C
S
SD
MP
KD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
MP
L
V
C
S
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
L
M
C
S
SD
KD
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
M
C
SD
L
V
S
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
L
V
M
S
SD
KD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
C
SD
MP
L
V
S
KD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
MP
L
M
C
S
KD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
V
M
C
S
SD
MP
KD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
L
M
C
S
SD
KD
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
S
SD
L
V
M
KD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C
M
MP

Kultur och fritid

C
L

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

SD
S
C
M
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
S
L

Sänkt kommunalskatt

SD

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Lilla Edets kommun är viktigast?

Inrätta ungdomsteam som ska aktivera barn och unga efter skoltid

S
C
M
V
L
MP

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

SD
C
M

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

SD
S
V

Erbjud kostnadsfri läxhjälp i anslutning till skoldagen

C
V
L

Minska grupperna i förskolan

SD
S
M
MP

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Lilla Edets kommun är viktigast?

Maten från kommunens kök ska lagas av svenska, ekologiska och närodlade råvaror

SD
C
M
V
MP

Verka för fler platser på trygghetsboenden och seniorboenden

C
M
V

Inrätta kulturcentrum i Lödöse

L

Bygg idrotts- och friluftsanläggning vid Ryrsjön

L

Bygg fler gång och cykelvägar i hela kommunen

C
M
L
MP

Billigare kollektivtrafik till skolelever och pensionärer

SD
V