V
Vänsterpartiet i Lidköpings kommun

Vänsterpartiet vill arbeta för ett jämlikare och jämställdare Sverige. Vänsterpartiet vill öka resurserna till välfärdsområden såsom vård, skola och social trygghet. Vänsterpartiet vill begränsa vinstuttagen till riskkapitalbolag eller privata vinstintressen inom vård, skola och omsorg.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Kommunen skall arbeta för att alla invånare ska kunna påverka sin situation. Kommunen skall vara ett föredöme när det gäller jämställdhet.

 • Miljö och klimat

  Kommunen ska verka för en cirkulär ekonomi, förbättra avfallshantering och återvinning. Minska fossila utsläpp. Bygg ut den lokala kollektivtrafiken.

 • Sjukvård och hälsa

  Tillgängligheten inom sjukvården måste förbättras. Akutsjukhus måste finnas på orter utanför de större orterna. Bättre samarbete mellan olika huvudmän

 • Skola och utbildning

  Bygg ut förskola och skola så att barngrupperna kan minskas. Satsa på tidigare insatser för att kunna förhindra utslagning och segregation.

 • Trafik och infrastruktur

  Utveckla kollektivtrafiken så att den blir mer tillgänglig på kvällar och helger. Satsa på de mindre järnvägarna så att fler kan använda tågtrafiken.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

I första hand en rödgrön regering där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår och i andra hand en regnbågsregering med mitten/vänsterpartier.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Synen på hur hårt man kan beskatta fordonsbränslen.

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Mycket bra förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun
 • Lidköpings kommun ska öka sina användning av förnyelsebar energi
 • Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända