SD
Sverigedemokraterna i Lidköpings kommun

Sverigedemokraterna värnar om kommuninvånarnas välfärd, omsorg och trygghet genom att prioritera och ta ansvar för kommunens medel.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Integrationsplikt genom att ställa krav på språk- och samhällskunskap. Undervisning i svenska traditioner och seder.

 • Skola och utbildning

  Ordning och reda i skolan. Inga mössor och mobiltelefoner på lektionstid.

 • Trafik och infrastruktur

  Ökad prio på att förlägga riksväg 44 helt utanför staden Anpassa staden så att trafikrytmen fungerar.

 • Sjukvård och hälsa

  Dygnet runt öppen akutmottagning. En äldreomsorg med mer tid för varje person.

 • Lag och ordning

  Dygnet runt öppen polisstation Ökad kamerabevakning på otryggs platser i kommunen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En stor förändring där den nuvarande majoriteten byts ut.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända
 • Kameraövervakning på brottsutsatta platser
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun