M
Moderaterna i Lidköpings kommun

Lidköping är en kommun med fantastiska förutsättningar. För att komma längre och uppnå den potential som finns, och samtidigt behålla den höga kvalité många företag i dag har, behöver vi långsiktiga planer. Vi behöver bygga och investera för framtiden. Vi vill se ett Lidköping där man av egen drivkraft, men också med andras hjälp, kan ta sig nästan hur långt som helst.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Tydligare knyt bidragen till deltagande i SFI utbildningen. Obligatorisk samhällskunskap för alla som går SFI.

 • Ekonomi och skatter

  Beroendet av medel från aktiekapitalet måste fasas ut under kommande år. Aktiekapitalet ska användas till framtidsinvesteringar.

 • Näringsliv och företagande

  Aktivt arbeta för att minska kommunal konkurrens med övriga näringsliv. Lägga fokus på centrumhandeln och vidta åtgärder för att behålla torghandeln.

 • Jobb och sysselsättning

  Införa ett aktivitetskrav kopplat till försörjningsstödet. Allt bidragsfusk ska polisanmälas. Ökad samverkan mellan utbildning och näringsliv.

 • Lag och ordning

  Införa ett lokalt tiggeriförbud. Kameraövervakning i krogkorsen. Trygghetsvärdar kring Sockerbruket. Belysningspaket till centrum och torget.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En allians i majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Alla partier utanför Alliansen.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vill du läsa mer om vår förslag så finns dessa på http://moderaternalidkoping.se/moderaternas-budget-2019-2021/

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Ganska dåligt förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Barnomsorg
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun
 • Kameraövervakning på brottsutsatta platser