MP
Miljöpartiet i Lidköpings kommun

Klimatfrågan är det som oroar folk mest på lång sikt enligt undersökning. 30% tycker redan att MP har bäst miljö o klimat politik. I Lidköping har vi ett Miljö o Klimatutskott som tagit fram en övergripande miljöplan för framtiden. Vi bevakar att planen följs och revideras vid behov. Mp är pådrivande när det gäller upphandling av klimatsmarta livsmedel till kommunens kök och giftfria leksaker till förskolan. Vi är också pådrivande när det gäller bra sopsortering och bättre rening av avloppsvatte

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Vi arbetar just nu för att vårt projekterade reningsverk får alla de reningssteg som krävs för att minska utsläppen av microplast, fosfor,läkemedel m.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill satsa på hälsofrämjande åtgärder.T.ex. ökad info i skolan mot alkohol, rökning och droger.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi vill minska trafiken i centrum genom parkering vid Arenan med täta bussavgångar till centrum i rusningstid och fler cykelbanor från mindre orter.

 • Övrigt

  Vi föreslår mindre barngrupper i förskolan, max 15, för att ge varje barn möjlighet att synas och få det individuella stöd som krävs från personalen.

 • Bygga och bo

  Det hållbara perspektivet måste vara i fokus när man utreder möjligheterna att utveckla Framnäsområdet för boende, badhus och konferens.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill vara med i majoriteten

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Mycket bra förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun
 • Mer information i Lidköpings skolor mot alkohol, droger och tobak
 • Lidköpings kommun ska öka sina användning av förnyelsebar energi