L
Liberalerna i Lidköpings kommun

En röst på Liberalerna är en röst på kreativa och proaktiva personer som behövs för att leda Lidköping framåt. Med erfarenhet och mod ser vi till Lidköpingsbornas bästa. Det tar idag för långt tid från ide till verklighet. Vi ör ofta det parti som tar ledning i stora frågor där övriga sedan tar ställning. Vi vill inte ha bostadsbygge i Hamnstaden. Badhuset skulle idag varit en verklighet om Liberalerna styrt. Skolan behöver mer resurser och en bättre arbetsmiljö för personal och barn/unga.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Alla elever har rätt till stöd för sin egen utveckling. Mer insatser ska inriktas på de tidiga skolåren. Vi vill införa ett familjestöd.

 • Näringsliv och företagande

  Stärk Tillväxt Lidköping AB för att värna och utveckla sammarbetet mellan företagare i Lidköping. Lidköping skall nå en topplacering i företagsranking

 • Bygga och bo

  Bygg inte bostäder i Hamnstaden. Bygg bostäder på båtgården och i Framnäs. Bygg billigare för unga.Bättre trafikflöde och flera P-platser centralt.

 • Äldreomsorg och pensioner

  När jag blir äldre skall jag fortsatt själv få bestämma över när och hur jag vill ha hjälp och sevice. Inför en värdighetsgaranti och äldrelots.

 • Invandring och integration

  Ett aktivt arbete för att motverka hederskultur. Bättre samhällsintroduktion för att bli en del av vårt samhälle. Motprestation för bidrag.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Med Liberalerna i en styrande roll.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej inte i kommunala frågor

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Ganska bra förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun
 • Lidköpings kommun ska öka sina användning av förnyelsebar energi
 • Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända