KD
Kristdemokraterna i Lidköpings kommun

Kristdemokraterna är ett värdegrundsparti där alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Vi skall minska barngrupperna inom förskolan.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.

 • Lag och ordning

  Avhopparverksamhet ska utvecklas och etableras, dit personer som t.ex. vill lämna sitt kriminella liv kan vända sig.

 • Övrigt

  Varje familj ska ha möjlighet till stöd från en familjecentral.

 • Jobb och sysselsättning

  Kommunen ska stödja och uppmuntra arbetsintegrerande sociala företag.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett Alliansstyre med Kristdemokraterna, Moderaterna, Centern och Liberalerna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och Vänstern.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte direkt. Sen finns alltid nyanser.

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Ganska dåligt förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun
 • Etablera en verksamhet dit kriminella avhoppare kan vända sig
 • Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända