C
Centerpartiet i Lidköpings kommun

Sverige behöver ett nytt ledarskap och Centerpartiet är redo att ta den rollen, det handlar om närodlad politik där människan får bestämma själv. Centerpartiet vill skapa trygghet i hela landet det handlar om det handlar om en trygg vård när man behöver den och polisen kommer när man ringer. Vi vill skapa förutsättningar för en grön omställning med smarta tekniska lösningatr och en giftfri vardag. Centerpartiet vill se nytt ledarskap. Vi vill Framåt

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Giftfri vardag,solceller ska driva bussar och bilar.Återandvända mer plast,textilier och möbler.Uppmöntra cerkulära tänkandet.Rusta upp länsjärnväga

 • Sjukvård och hälsa

  En fast läkarkontakt. Man ska få snabb hjälp vid psykisksjukdom Ge sjuksköterskor möjlighet till betald specialutb

 • Skola och utbildning

  samarbete med näringslivet för att klara av kompetensförsörjning. Skapa en skola där alla känner sig inkluderande och trygga.

 • Bygga och bo

  Det ska vara enkelt att bo i hela kommunen, byggprocessen måste bli enklare och snabbare. Strandskyddsreglerna bör förändras

 • Jobb och sysselsättning

  Företagen måste få möjligheter att växa.4 av 5 jobb skapas av små och medelstora företag.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Centerpartiet behövs i majoritet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

vi kommer inte förhandla eller samarbeta med sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Lidköpings kommun ska ha mindre biltrafik i centrum
Svar:
Ganska dåligt förslag
De röda husen på Esplanaden ska bevaras
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilka av följande förslag i Lidköpings kommun är viktigast?
 • Lidköpings kommun ska öka sina användning av förnyelsebar energi
 • Mindre barngrupper inom förskolan i Lidköpings kommun

 • E-post

  andreas.bill@centerpartiet.se, Anna.dalstrom@centerpartiet.se

 • Facebook

  centerpartiet lidköping, centerpartiet i skaraborg

 • Webbplats

  https://www.centerpartiet.se/lokal/skaraborg/lidkoping, https://www.centerpartiet.se/lokal/skaraborg