Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Lidingö stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLLPMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Nyanlända barnfamiljer ska inte sägas upp från sina lägenheter på Lidingö efter den tvååriga etableringsfasen
50%
V
MP
S
L
C
KD
SD
LP
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Oanmälda narkotikatester ska göras på Lidingös skolor
50%
KD
SD
L
LP
C
M
V
MP
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Störande elever ska flyttas till särskilda klasser med tuffare lärare
50%
KD
SD
L
LP
M
V
MP
S
C
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
S
L
LP
C
M
V
MP
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
S
L
C
KD
SD
LP
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
MP
SD
S
L
LP
C
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
SD
C
KD
S
L
LP
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
LP
C
M
V
MP
S
L
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
MP
KD
SD
S
L
LP
C
M
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
LP
M
V
MP
S
L
C
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
KD
SD
L
LP
C
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
SD
L
LP
C
M
V
MP
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
S
C
KD
SD
L
LP
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
MP
KD
SD
S
L
LP
C
M
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
KD
SD
L
LP
C
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
SD
L
C
M
V
MP
S
LP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
KD
SD
L
LP
C
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
SD
L
C
KD
S
LP
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

LP
L
S

Kultur och fritid

C
MP
V

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
C
LP
L
S
SD
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

M
C
LP
L
S
SD
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Lidingö stad är viktigast?

Ge mer pengar till kvinnojouren

C
SD
V

Lidningö ska vara en fossilfri kommun senast 2024

S
MP
V

Bygg ett idrottscampus i Högsätra

M
C
LP
L
S
KD

Bygg ett äldreboende i Brevik

MP

Inför en ny skyttelbuss mellan Ropsten och Lidingö centrum i rusningstrafik

LP
L
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

LP
L
SD
KD

Alla pensionärer ska få anpassat boende om de önskar

S
SD
KD
V

Fråga 21: Vilka av följande förslag för Lidingö stad är viktigast?

Anställ lärarassistenter som utför administrativa sysslor

SD
MP

Fler specialpedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov

M
LP
L
S
SD
MP
V

Mer personal till förskolan för att minska barngrupperna

C
LP
L
S
SD
KD
V

Alla ska ha rätt till läxhjälp som bekostas av kommunen

M

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn får träffa en kurator

M
C
L
S
MP

Bygg en till gymnasieskola på Lidingö

C
KD
V

Förbättra skolskjutsarna på Lidingö

KD