Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Leksands kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
ByPCKDLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska utreda en ny framtida bro över älven i centrala Leksand
50%
L
V
SD
M
S
C
KD
ByP
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Säg nej till religiösa friskolor i Leksands kommun
50%
L
V
S
KD
SD
M
C
ByP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
ByP
V
SD
M
S
C
KD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
ByP
V
S
C
L
KD
SD
M
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
L
ByP
S
C
V
M
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
ByP
V
KD
SD
M
S
C
L
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
L
ByP
V
KD
S
C
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
ByP
V
KD
SD
M
S
C
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
L
KD
S
C
V
ByP
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
L
ByP
KD
SD
M
S
C
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
C
ByP
V
S
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
KD
C
L
ByP
SD
M
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
SD
M
S
C
ByP
V
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
ByP
V
SD
S
KD
M
C
L
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
V
KD
SD
M
S
C
ByP
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
L
ByP
KD
SD
M
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
ByP
V
SD
L
KD
M
S
C
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

SD
ByP
L

Skola och utbildning

C
S
M
SD
KD
ByP
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
S
M
SD
KD
ByP
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Leksands kommun är viktigast?

Leksands nuvarande byskolor ska behållas

C
S
SD
V
ByP
L

Inför mer schemalagd fysisk aktivitet i skolan

C
S
V

Edshults äldreboende för dementa ska byggas om

C
S
ByP
L

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

SD
L

Införa mer samhällsinformation för invandrare

Inget parti har valt den här frågan

Leksand ska höja anslaget till näringslivsutveckling

Inget parti har valt den här frågan

Mer lokalproducerad mat ska serveras i kommunens verksamheter

SD
V
ByP