Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Lekebergs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFLKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför separata skolor för vardera grundskola, gymnasiet, komvux och SFI
50%
FL
SD
V
MP
KD
S
C
L
M
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Lekebergs kommunen ska öka andelen mat som är vegetarisk, närproducerad och ekologisk
50%
V
MP
L
KD
SD
S
C
FL
M
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
FL
SD
V
KD
S
C
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
SD
S
C
MP
KD
FL
M
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
FL
M
C
V
L
SD
S
MP
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
L
KD
M
SD
S
C
FL
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
MP
L
KD
S
C
M
FL
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
FL
M
SD
S
C
V
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
V
MP
L
KD
S
C
FL
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
L
KD
FL
M
SD
C
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
KD
C
V
SD
S
M
FL
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
S
C
L
KD
FL
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
L
KD
M
S
C
MP
SD
FL
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
L
KD
FL
M
S
C
MP
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
FL
M
S
C
V
SD
MP
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
L
KD
FL
M
SD
C
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
L
KD
FL
M
SD
S
C
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
S
SD
FL
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

L

Skola och utbildning

C
S
SD
M
FL
KD
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

M
L
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
S
SD
M
FL
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Lekeberg är viktigast?

Bekosta utbildningen av arbetslösa för jobb inom äldreomsorgen

M
KD
L
MP
V

Anställda inom kommunen ska få vidareutbildning med lön

C
S
SD
M
MP

Äldre par ska alltid kunna bo tillsammans på kommunens boende

C
S
SD
M
KD
L
V

Fritidsbank där alla kan låna utrustning till olika fritidsaktiviteter gratis

L
V

Kommunala fordon ska vara miljöklassade och helst eldrivna

C
S
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

SD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Lekeberg är viktigast?

Inför särskilda förberedelseklasser till alla nyanlända

SD

Anställ mer personal i förskolan för att minska grupperna

S
M
FL
KD
L
MP
V

Anställ personal i skolan som kan ta hand om de administrativa sysslorna

C
S
SD
M
FL
KD
L
MP
V

Bygga fler sociala mötesplatser för alla åldrar i Lekeberg

C
S
SD
M
FL
L

Öppna fritidsgårdar för kommunens ungdomar på kvällar och helger

C
MP

Bygg en ny simhall

V