Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Laholms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  MED
  Medborgerlig Samling
  2
  TRP
  TRYGGHETSPARTIET
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLapLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Förbjud bilparkering på stranden i Mellbystrand
50%
MP
V
L
KD
Lap
C
M
SD
S
MED
TRP
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Utrymmet för bilar bör begränsas i Laholms stadskärna
50%
MP
L
C
M
S
V
KD
Lap
SD
MED
TRP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
L
KD
Lap
C
M
SD
S
MP
MED
TRP
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
Lap
C
M
S
KD
SD
MED
TRP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
V
MP
L
Lap
C
M
S
MED
TRP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
C
SD
S
V
L
KD
Lap
M
MED
TRP
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
Lap
C
M
SD
V
MP
L
KD
S
MED
TRP
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
MP
KD
C
M
SD
S
L
Lap
MED
TRP
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
Lap
M
SD
V
MP
L
KD
C
S
MED
TRP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
C
L
KD
Lap
M
SD
S
MED
TRP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
SD
V
MP
Lap
S
MED
TRP
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
SD
S
L
KD
Lap
C
M
MED
TRP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
S
V
MP
Lap
SD
M
MED
TRP
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
Lap
M
SD
L
KD
C
S
MED
TRP
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
Lap
C
M
S
V
MP
SD
MED
TRP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
L
KD
Lap
C
M
SD
S
MED
TRP
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
Lap
SD
V
L
KD
C
M
S
MED
TRP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C
Lap
KD
L

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

M
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
L

Skola och utbildning

S
M
C
Lap
KD
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

SD
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
Lap
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Laholms kommun är viktigast?

Åkermark ska skyddas när Laholm planerar nya bostäder

C
MP
V

Inför "hälsoförskolor" med fokus på kost och rörelse

KD
MP

Höj anslaget till det lokala vägnätet på landsbygden

S
M
C
Lap

Inför fler olika boendeformer för äldre i Laholm

S
SD
M
KD
L

Pensionärer och unga ska åka gratis i lokaltrafiken

Lap
L
V

Bygg fler billiga ungdomsbostäder

S
SD
M
C
Lap
V

Obehöriga lärare ska kunna utbilda sig med bibehållen lön

SD
KD
L
MP