Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kungsbacka kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDKbaboLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kungsbacka ska bygga en ny arenahall
50%
Kbabo
KD
L
C
S
SD
M
MP
V
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Mer ekologisk och vegetarisk mat ska serveras i kommunens verksamheter
50%
MP
KD
L
C
S
M
SD
V
Kbabo
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
Kbabo
KD
L
C
S
SD
M
MP
V
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
L
C
S
KD
SD
M
Kbabo
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
MP
L
C
S
V
Kbabo
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
Kbabo
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
V
MP
KD
L
C
S
Kbabo
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
Kbabo
KD
L
C
S
SD
M
MP
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
Kbabo
SD
M
V
MP
KD
L
C
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
Kbabo
KD
L
C
SD
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
Kbabo
KD
L
C
SD
M
V
MP
S
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
KD
C
Kbabo
L
S
SD
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
M
V
MP
S
SD
Kbabo
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
MP
Kbabo
KD
L
C
SD
M
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
L
C
SD
M
S
V
Kbabo
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
Kbabo
KD
L
C
SD
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
Kbabo
SD
KD
L
C
S
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
SD

Kultur och fritid

C

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C
KD

Skola och utbildning

M
SD
S
L
KD
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L
MP
V

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
SD
S
L
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Kungsbacka kommun är viktigast?

Gratis kollektivtrafik för alla skolungdomar i Kungsbacka

SD
S
C
Kbabo
MP
V

Kommunen ska bygga fler trygghetslägenheter för äldre

M
SD
S
C
L
KD
Kbabo
MP
V

Inför ett maxantal för elevgrupper i grund- och förskola

S
KD
Kbabo
MP

Bygg exklusiva äldreboenden

M

Tillåt 65+ att fortsätta jobba inom kommunal verksamhet

M
C
L

Obehöriga lärare ska kunna vidareutbilda sig med lön

L
KD
V

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Kungsbacka kommun är viktigast?

Upprätta en handlingsplan mot hedersförtryck

SD
V

Alla skolungdomar ska få sommarjobb

SD
S
L
V

Bygg fler gång- och cykelbanor i Kungsbacka

S
C
L
MP

Fler laddstolpar för elbilar

M
C
L
MP
V

Installera fler övervakningskameror på offentliga platser

M
SD
C
Kbabo

Höj anslaget till näringslivsutveckling i Kungsbacka

M
S