Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kungälvs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDUtvPV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Högstadieskolorna i Kungälvs kommun ska centreras till en stor gemensam skola
50%
MP
L
S
V
C
KD
UtvP
SD
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
V
KD
L
UtvP
SD
S
C
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
S
KD
L
UtvP
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
V
C
L
UtvP
M
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
SD
S
MP
L
UtvP
M
C
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
UtvP
SD
M
MP
V
C
KD
L
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
KD
L
UtvP
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
V
C
KD
L
UtvP
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
C
KD
L
UtvP
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
C
KD
L
UtvP
SD
M
V
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
S
KD
L
UtvP
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
L
UtvP
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
C
KD
L
UtvP
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
KD
L
UtvP
M
S
V
SD
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
C
KD
L
UtvP
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
KD
UtvP
SD
S
MP
C
L
M
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
UtvP
L
KD
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
C

Skola och utbildning

S
M
SD
UtvP
L
KD
C
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

M

Äldreomsorg

S
SD
UtvP
L
KD
C

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Kungälvs kommun är viktigast?

Maten i kommunens verksamhet ska vara närproducerad

SD
C
V

Återinför demensteam inom äldrevården

S
M
SD
KD
C

Avskaffa biståndsbedömningen för de äldre

UtvP
KD

Köp in färre konsulttjänster

M
L
KD
V
MP

Ny anläggning för Kongahälla ridsällskap

M
SD
C
V

Minska grupperna i förskolan

S
UtvP
L
MP

Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid

S
UtvP
L