Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Krokoms kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    JVK
    Jämtlands Väl Krokom
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Krokoms kommun ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
50%
V
M
C
S
MP
KD
SD
JVK
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inga fler vindkraftverk ska sättas upp i Krokoms kommun
50%
KD
MP
V
M
C
S
SD
JVK
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Alla elever i Krokoms kommun ska erbjudas tre timmars undervisning i veckan i sitt minoritetsspråk i skolan
50%
MP
KD
V
S
SD
M
C
JVK
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
V
SD
S
M
C
JVK
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
S
KD
SD
M
JVK
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
V
C
S
MP
JVK
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
V
SD
C
S
M
JVK
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
MP
V
C
S
JVK
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
SD
M
C
S
V
JVK
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
V
C
S
JVK
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
SD
M
C
JVK
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
SD
M
C
MP
V
S
JVK
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
V
C
S
SD
M
JVK
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
MP
KD
V
SD
M
C
S
JVK
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
KD
V
S
SD
M
C
JVK
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
M
C
V
SD
S
JVK
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
KD
V
C
S
SD
M
JVK
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
SD
MP
V
M
C
S
JVK
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
C
M
SD
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

M

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V
KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
C
M
SD
V
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Krokoms kommun är viktigast?

Kulturskolan i Krokom ska vara gratis

S
SD
MP

Kommunen ska bygga nya skolor i Krokom och Nälden

S
C
M
V
KD
MP

Ett nytt badhus ska byggas i vår kommun

S
C
M
V
KD
MP

Kommunen ska skapa ett nytt äldreboende i Nälden

C
V
KD

Avgiften för trygghetslarm för äldre ska sänkas

SD

Krokom ska inrätta ett grönt center för innovation i Ås

Inget parti har valt den här frågan

Anslaget till näringslivsutveckling ska höjas

Inget parti har valt den här frågan