Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Köpings kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Köping som komplement till polisen
50%
L
KD
SD
V
C
M
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
M
SD
S
V
C
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
C
S
KD
M
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
SD
V
C
S
L
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
V
C
SD
L
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
M
SD
S
KD
V
C
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
V
C
M
SD
S
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
M
SD
L
V
C
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
L
V
SD
KD
C
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
V
SD
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
C
S
L
KD
M
SD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
S
V
SD
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
SD
V
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
L
KD
C
M
SD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
KD
V
SD
C
M
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
V

Näringsliv och lokalt företagande

SD
C

Skola och utbildning

S
SD
M
V
KD
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

M

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
M
C
KD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Köpings kommun är viktigast?

Minska barngrupperna i förskolan

S
SD
V
KD

Bygg en ny grundskola i Köping

S
M
V

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn kan få träffa en kurator

SD
C

Behåll demensteamet i Köping

C
L

Inför Wi-Fi på alla äldreboenden i Köping

Inget parti har valt den här frågan

Alla över 85 år ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende

SD
KD
L

Bygg fler trygghetsboenden i Köpings kommun

S
M
V
KD
L

Garantera att äldre som blir sjuka får fortsätta bo ihop med sin partner

M
C

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Köpings kommun är viktigast?

Inför friskvårdsbidrag till alla kommunalanställda i Köping

S
C
V

Bygg rondeller vid Big Inn och Ströutfarten

S
M
C
V
KD
L

Bygg cykelväg längs Glasgatan och Odensvivägen

KD
L

Utveckla hamnområdet

S
M
L

Bygg parkeringsplatser vid Ströbohög

Inget parti har valt den här frågan

Satsa på att höja kvalitén på maten i de kommunala verksamheterna

SD
M
C
V
KD