Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Knivsta kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKNUKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Småstadskänslan i Knivsta ska bevaras vid nybyggnation
50%
V
MP
L
C
KD
SD
S
M
KNU
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
C
KD
SD
S
KNU
V
MP
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
S
MP
C
KD
SD
KNU
L
M
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
SD
V
MP
C
S
KNU
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
SD
MP
L
KD
S
M
KNU
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
S
V
MP
L
C
M
KNU
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
C
KD
SD
S
M
V
KNU
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
C
KD
SD
M
V
MP
S
KNU
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
KNU
L
C
KD
SD
S
M
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
KD
M
V
MP
S
KNU
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
L
C
KD
SD
S
M
KNU
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
SD
M
V
MP
L
S
KNU
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
SD
S
KNU
L
C
KD
M
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
KD
SD
S
M
KNU
V
MP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
C
L
KD
SD
S
M
KNU
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
KD
SD
KNU
V
MP
C
S
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KNU
M
S
SD
KD

Kultur och fritid

KNU
V

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

KNU
M
S
SD
KD
C
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

V

Äldreomsorg

M
S
SD
KD
C
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Knivsta kommun är viktigast?

Bygg fler parkeringsplatser i kommunen

KNU
M
S
SD

Knivsta ska vara fossilfritt senast 2030

MP
V

Kommunens vagnpark bör bestå av endast elfordon

Inget parti har valt den här frågan

Inför fri kollektivtrafik för ungdomar

KNU
MP
V

Kommunen ska bygga temaparker som exempelvis skatepark

KNU

Bygg fler cykelvägar

C
L
MP
V

Kulturskolan ska vara avgiftsfri för alla barn och ungdomar

S

Inför övervakningskameror på platser som anses otrygga

M
SD
L

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Knivsta kommun är viktigast?

Anställ lärarassistenter som utför administrativa sysslor

KNU
M
S
SD
C
L
V

Fler specialpedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov

KNU
MP
V

Mer personal till förskolan för att minska barngrupperna

KNU
S
SD
KD
L
MP

Satsa på modernare utbildningsmaterial i skolan

C

Tillagningskök ska finnas på varje skola

Inget parti har valt den här frågan

Alla ska ha rätt till läxhjälp som bekostas av kommunen

KD

Schemalagda pedagogiska måltider ska införas i grundskolan

Inget parti har valt den här frågan

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn som behöver kan träffa en kurator

M
S
SD
KD
C
L
MP
V